Historie verzí stránky „PEŠKOVÁ Matylda 1834-10.7.1904“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace