Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PENSDORFOVÁ_Eva_31.11.1931)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PENSDORFOVÁ Eva 3.11.1931-19.12.2009

Z Personal
Eva PENSDORFOVÁ
Narození 31.11.1931
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Eva PENSDORFOVÁ