Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PERNŠTEJNA_z_Vratislav_1410-1496)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PERNŠTEJNA z Vratislav 1410-1496

Z Personal
Vratislav PERNŠTEJNA z
Narození 1410
Úmrtí 1496
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Vratislav PERNŠTEJNA z