Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PETERKA_Jan_1810-1860)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PETERKA Jan 1810-1860

Z Personal
Jan PETERKA
Narození 1810
Úmrtí 1860
Povolání

15- Lékaři

17- Veterinář


Jan PETERKA