Verze z 1. 3. 2015, 15:48, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PETR_(Delfínův)_0.0.0-0.0.1352)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PETR (Delfínův) 0.0.0-0.0.1352

Z Personal
PETR (Delfínův)
Narození 0.0.0
Úmrtí 0.0.1352
Povolání 29- Stavař


PETR (Delfínův)

Literatura

s. 493