Historie verzí stránky „PETTERS Jakob 17.11.1857-25.8.1935“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace