Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PFLÜGER_von_Lindenfe_Philipp_23.10.1761-25.6.1837)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PFLÜGER von Lindenfe Philipp 23.10.1761-25.6.1837

Z Personal
Philipp PFLÜGER von Lindenfe
Narození 23.10.1761
Úmrtí 25.6.1837
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Philipp PFLÜGER von Lindenfe