Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PICEK_Václav_Jaromír_13.11.1812-26.11.1869)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PICEK Václav Jaromír 13.11.1812-26.11.1869

Z Personal
Václav Jaromír PICEK
Narození 13.11.1812
Úmrtí 26.11.1869
Povolání

63- Spisovatel 68- Redaktor nebo žurnalista 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ 62- Osvětový nebo veřejný činitel 67- Nakladatel nebo vydavatel

79- Sběratel nebo upravivatel lidových písní


Václav Jaromír PICEK