Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PIKHARTOVÁ_Olga_Theofila_11.6.1868-21.2.1934)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PIKHARTOVÁ Olga Theofila 11.6.1868-21.2.1934

Z Personal
Olga Theofila PIKHARTOVÁ
Narození 11.6.1868
Úmrtí 21.2.1934
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Olga Theofila PIKHARTOVÁ