Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PINO_z_Friedenthalu_Jan_Ondřej_1774)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PINO z Friedenthalu Jan Ondřej 1774

Z Personal
Jan Ondřej PINO z Friedenthalu
Narození 1774
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jan Ondřej PINO z Friedenthalu