Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PJECH_Jakub_5.1.1797-19.5.1870)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PJECH Jakub 5.1.1797-19.5.1870

Z Personal
Jakub PJECH
Narození 5.1.1797
Úmrtí 19.5.1870
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jakub PJECH