Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PLATEJS_z_Platenštej_Jan_Arnošt_1586-21.8.1637)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PLATEJS z Platenštej Jan Arnošt 1586-21.8.1637

Z Personal
Jan Arnošt PLATEJS z Platenštej
Narození 1586
Úmrtí 21.8.1637
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan Arnošt PLATEJS z Platenštej