Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PODSTATSKÝ_-_Lichten_Leopold_3.11.1801-12.5.1848)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PODSTATSKÝ - Lichten Leopold 3.11.1801-12.5.1848

Z Personal
Leopold PODSTATSKÝ - Lichten
Narození 3.11.1801
Úmrtí 12.5.1848
Povolání

84- Mecenáš div. umění

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Leopold PODSTATSKÝ - Lichten