Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (POLÍVKA_Jan_8.1.1827-27.11.1892)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

POLÍVKA Jan 8.1.1827-27.11.1892

Z Personal
Jan POLÍVKA
Narození 8.1.1827
Úmrtí 27.11.1892
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

29- Stavař


Jan POLÍVKA