Historie verzí stránky „POSPÍŠIL Václav 8.9.1873-17.7.1952“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace