Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PRAŽÁK_Emil_16.6.1834)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PRAŽÁK Emil 16.6.1834

Z Personal
Emil PRAŽÁK
Narození 16.6.1834
Povolání 67- Nakladatel nebo vydavatel


Emil PRAŽÁK