Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PRAETORIUS_Jan_1537-27.10.1616)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PRAETORIUS Jan 1537-27.10.1616

Z Personal
Jan PRAETORIUS
Narození 1537
Úmrtí 27.10.1616
Povolání

1- Matematik 9- Astronom nebo astrolog 28- Strojař nebo elektrotechnik

26- Bánský odborník nebo energetik


Jan PRAETORIUS