Historie verzí stránky „PROCHÁZKA Jaroslav 17.4.1907-5.1.1975“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace