Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PROKOP_Josef_20.4.1869-1941)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PROKOP Josef 20.4.1869-11.6.1941

Z Personal
Josef PROKOP
Narození 20.4.1869
Úmrtí 1941
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby

47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848


Josef PROKOP

Literatura