Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PROKOP_z_Nového_Měst_1390-1482)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PROKOP z Nového Měst 1390-1482

Z Personal
PROKOP z Nového Měst
Narození 1390
Úmrtí 1482
Povolání

53- Historik 55- Jazykovědec 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

63- Spisovatel


PROKOP z Nového Měst