Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RADDA_von_Anton_13.7.1822-31.1.1892)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RADDA von Anton 13.7.1822-31.1.1892

Z Personal
Anton RADDA von
Narození 13.7.1822
Úmrtí 31.1.1892
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

37- Doprava, pošty, spoje


Anton RADDA von