Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RANK_Karel_12.1.1838-29.6.1890)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RANK Karel 12.1.1838-29.6.1890

Z Personal
Karel RANK
Narození 12.1.1838
Úmrtí 29.6.1890
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista


Karel RANK