Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RATAJ_Jan_15.7.1951)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RATAJ Jan 15.7.1951

Z Personal
Jan RATAJ
Narození 15.7.1951
Povolání

53- Historik

61- Pedagog


Jan RATAJ