Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RAUTENSTRAUCH_Christian_Franz_10.10.1677-26.3.1743)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RAUTENSTRAUCH Christian Franz 10.10.1677-26.3.1743

Z Personal
Christian Franz RAUTENSTRAUCH
Narození 10.10.1677
Úmrtí 26.3.1743
Povolání

35- Odborník sklářství nebo keramiky

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Christian Franz RAUTENSTRAUCH