Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (REIF_František_14.11.1873-20.12.1927)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

REIF František 14.11.1873-20.12.1927

Z Personal
František REIF
Narození 14.11.1873
Úmrtí 20.12.1927
Povolání

40- Hospodářství - ostatní

45- Voják nebo partyzán


František REIF