Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (REINA_Karel_Antonín_(Carl_Antoni)_1670-0.0.1730)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

REINA Karel Antonín (Carl Antoni) 1670-0.0.1730

Z Personal
Karel Antonín (Carl Antoni) REINA
Narození 1670
Úmrtí 0.0.1730
Povolání 74- Architekt


Karel Antonín (Carl Antoni) REINA

Literatura

s. 540n.