Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (REJSA_z_Kolkovic_Jan_16.9.1886-1971)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

REJSA z Kolkovic Jan 16.9.1886-9.11.1971

Z Personal
Jan REJSA z Kolkovic
Narození 16.9.1886
Úmrtí 1971
Povolání

20- Finančník nebo pojišťovák

63- Spisovatel


Jan REJSA z Kolkovic