Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RICHTER_Ferdinand_15.1.1836)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RICHTER Ferdinand 15.1.1836

Z Personal
Ferdinand RICHTER
Narození 15.1.1836
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Ferdinand RICHTER