Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RIEDL_Albert_Friedrich_11.11.1823)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RIEDL Albert Friedrich 11.11.1823

Z Personal
Albert Friedrich RIEDL
Narození 11.11.1823
Povolání

88- Umělecký řemeslník

37- Doprava, pošty, spoje


Albert Friedrich RIEDL