Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RIEPEL_František_Xaver_29.11.1790-25.4.1857)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RIEPEL František Xaver 29.11.1790-25.4.1857

Z Personal
František Xaver RIEPEL
Narození 29.11.1790
Úmrtí 25.4.1857
Povolání

27- Hutník nebo metalurg

37- Doprava, pošty, spoje


František Xaver RIEPEL

Literatura