Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROBMHÁP_von_Sucha_Karl_6.1.1602-12.8.1675)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROBMHÁP von Sucha Karl 6.1.1602-12.8.1675

Z Personal
Karl ROBMHÁP von Sucha
Narození 6.1.1602
Úmrtí 12.8.1675
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Karl ROBMHÁP von Sucha