Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROHRER_Rudolf_Maria_Alois_F_6.9.1838-6.12.1914)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROHRER Rudolf Maria Alois F 6.9.1838-6.12.1914

Z Personal
Rudolf Maria Alois F ROHRER
Narození 6.9.1838
Úmrtí 6.12.1914
Povolání

69- Knihtiskař nebo typograf 43- Významný představitel obecní správy 40- Hospodářství - ostatní

47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848


Rudolf Maria Alois F ROHRER

Literatura

BL III, 500; Vlastivěda moravská, sv. 7, Brno 1999, s. 215; Heller 4, 131; Flodrová, 24; Heller 1, 1912, 81;