Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROSSMAYER_Volfgang_1690-1752)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROSSMAYER Volfgang 1690-1752

Z Personal
Volfgang ROSSMAYER
Narození 1690
Úmrtí 1752
Povolání 88- Umělecký řemeslník


Volfgang ROSSMAYER