Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROSTISLAV_820-870)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROSTISLAV 820-870

Z Personal
ROSTISLAV
Narození 820
Úmrtí 870
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


ROSTISLAV