Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROUBÍNEK_Josef_21.1.1886-25.6.1952)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROUBÍNEK Josef 21.1.1886-25.6.1952

Z Personal
Josef ROUBÍNEK
Narození 21.1.1886
Úmrtí 25.6.1952
Povolání

30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství 45- Voják nebo partyzán

31- Potravinář


Josef ROUBÍNEK