Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROUBIČEK_Emil_1856-1931)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROUBIČEK Emil 1856-1931

Z Personal
Emil ROUBIČEK
Narození 1856
Úmrtí 1931
Povolání

29- Stavař

36- Ostatní průmyslová odvětví


Emil ROUBIČEK