Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RUDEL_-_ZEYNEK_Olga_28.1.1871-25.8.1948)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RUDEL - ZEYNEK Olga 28.1.1871-25.8.1948

Z Personal
Olga RUDEL - ZEYNEK
Narození 28.1.1871
Úmrtí 25.8.1948
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Olga RUDEL - ZEYNEK