Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RYBA_Jan_13.12.1819-10.1.1895)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RYBA Jan 13.12.1819-10.1.1895

Z Personal
Jan RYBA
Narození 13.12.1819
Úmrtí 10.1.1895
Povolání 62- Osvětový nebo veřejný činitel


Jan RYBA