Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SÁMO_600)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SÁMO 600

Z Personal
SÁMO
Narození 600
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


SÁMO