Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHÖNPFLUG_z_Josef_Benedikt_1690-22.2.1742)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHÖNPFLUG z Josef Benedikt 1690-22.2.1742

Z Personal
Josef Benedikt SCHÖNPFLUG z
Narození 1690
Úmrtí 22.2.1742
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 50- Náboženský publicista

84- Mecenáš div. umění


Josef Benedikt SCHÖNPFLUG z