Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHAFFNER_Max_25.3.1830-17.6.1907)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHAFFNER Max 25.3.1830-17.6.1907

Z Personal
Max SCHAFFNER
Narození 25.3.1830
Úmrtí 17.6.1907
Povolání 30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství


Max SCHAFFNER