Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHEBEK_Jan_1813-18.3.1889)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHEBEK Jan 1813-18.3.1889

Z Personal
Jan SCHEBEK
Narození 1813
Úmrtí 18.3.1889
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

36- Ostatní průmyslová odvětví


Jan SCHEBEK