Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHEFFLER_(Schäfler)_Felix_Anton_29.8.1701-10.1.1760)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHEFFLER (Schäfler) Felix Anton 29.8.1701-10.1.1760

Z Personal
Felix Anton SCHEFFLER (Schäfler)
Narození 29.8.1701
Úmrtí 10.1.1760
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Felix Anton SCHEFFLER (Schäfler)