Historie verzí stránky „SCHIKANEDER Antonie 1800?-31.7.1868“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace