Historie verzí stránky „SCHMID Jan 9.5.1723-21.11.1789“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace