Verze z 1. 3. 2015, 14:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHNEIDER_Jan_30.12.1875)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHNEIDER Jan 30.12.1875

Z Personal
Jan SCHNEIDER
Narození 30.12.1875
Povolání 39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Jan SCHNEIDER