Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHREIBER_Johann_23.2.1800-18.8.1841)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHREIBER Johann 23.2.1800-18.8.1841

Z Personal
Johann SCHREIBER
Narození 23.2.1800
Úmrtí 18.8.1841
Povolání 15- Lékaři


Johann SCHREIBER