Verze z 1. 3. 2015, 14:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHWARZENBERKA_ze_Jan_Adolf_I._1615-1683)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHWARZENBERKA ze Jan Adolf I. 1615-1683

Z Personal
Jan Adolf I. SCHWARZENBERKA ze
Narození 1615
Úmrtí 1683
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Jan Adolf I. SCHWARZENBERKA ze