Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SEDLNICKÝ_z_Choltic_Jan_Václav_1651)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SEDLNICKÝ z Choltic Jan Václav 1651

Z Personal
Jan Václav SEDLNICKÝ z Choltic
Narození 1651
Povolání

46- Představitel povstání do r. 1848

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jan Václav SEDLNICKÝ z Choltic