Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SEDLNICKÝ_z_Choltic_Josef_1778-1855)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SEDLNICKÝ z Choltic Josef 1778-1855

Z Personal
Josef SEDLNICKÝ z Choltic
Narození 1778
Úmrtí 1855
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Josef SEDLNICKÝ z Choltic